Medlemsansökan

Vill du bli medlem i Bofors Jägargille? 

Du kan göra det på plats i Trumtorp under någon av våra skjuttider eller genom att skicka ett mail till  boforsjg@outlook.com 

Ange följande uppgifter  

  • Namn 
  • Adress 
  • Telefonnummer 
  • Personnummer (inklusive 4 sista) 

Ange också om du vill ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen.  

Du kan vara aktiv i en eller flera av följande idrotter 

  • Skyttesport
  • Gevär 
  • Lerduva 
  • Viltmål 

Behandling av personuppgifter 

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta. 

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.